İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Politikası
Her türlü alt yapı, üst yapı ve mühattitlik faaliyetlerini gerçekleştiren firmamızın taahhütlerini gerçekleştirirken benimsediği politikası;

  • Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Çevre ile ilgili tehlikeleri ve etkilerini tespit etmek,
  • Bu etkilerin çevreye ve insana vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek,
  • Oluşan atıkların meydana getirdiği kirliliği en aza indirerek kirlenmenin önüne geçecek tedbirleri almak,
  • İş, çevre kazaları ve meslek hastalıklarını engellemek amacıyla; ilgili tehlikeleri hassasiyetle izlemek ve bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstermek,
  • Çalışanlarımızı kalite, İş Güvenliği ve Çevre Yönetim sistemleri konusundaki eğitimlerin sürekliliğini sağlayarak , bu konulardaki bilinçlerini arttırmak ve katılımcılık ve ekip çalışmasına teşvik etmek. Bunu gerçekleştirirken Müşterilerde,tedarikçilerde ve ilgili taraflarda da bu bilincin oluşmasına katkıda bulunmak,
  • Bilinç, katılımcılık , hedef birliği ve etkin kontrollerle sistemlerin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Gelecek nesillere doğayı unutturmayacak , sağlıkla yaşanabilecek bir çevre bırakmak amacıyla doğal kaynakları koruyarak faaliyetlerini sürdürmektir.