PROJE YÖNETİMİ

 • Tasarım Yönetimi:
  Yatırım kararı doğrultusunda ve hedef odaklı olarak gerçekleştirilir.
 • İhale Yönetimi:
  Yatırımın özellikleri ve süreçleri doğrultusunda bütçe ve zaman odaklı olarak gerçekleştirilir.
 • İş Programı Hazırlanması:
  Projenin iş programı senaryosunun oluşturulması ve kaynakların etkin kullanımının sağlanması
 • Sözleşme Yönetimi:
  Sözleşmelerin hazırlanması, idari ve teknik şartlarının yatırım hedefleri ile uygunluğunun sağlanması ve imalat süresi boyunca sözleşme şartlarının zamansal, finansal ve teknik açıdan kontrolü.
 • Risk Analizi ve Değerlendirme
  Yatırımın her aşamasında, finansal, zamansal ve teknik açıdan risklerin olup olmadığının belirlenmesi, raporlanması ve çözüm önerilerinin İşveren’e sunulması.
 • İnşaat Yapım Yönetimi
  Projenin istenilen kalite, tamamlanması gereken süre ve öngörülen bütçesinde bitirilmesi için gerekli olan tüm kontrollerinin yapılarak, imalatların tasarımlarına uygun olarak tamamlanması adına verilen hizmetleri içerir.
 • Kalite Güvence ve Kalite Kontrol
  Proje süresi boyunca yürütülen imalatların mevcut tasarım, teknik şartname, standart ve spesifikasyonlar çerçevesinde tamamlanmasının sağlanması için Kalite Kontrol ve Kalite Güvence dokümantasyon sisteminin oluşturulması ve uygulanmasıdır.
 • Bütçe Yönetimi ve Hak ediş Kontrolleri
  Proje süresi boyunca yürütülen tüm imalatlarla ilgili oluşan giderlerin Yatırım bütçesine uygunluğunun sağlanması ve kontrol edilmesidir. Tasarım ve Yüklenici grupların hak edişlerinin kontrol edilmesi, yüklenici hak ve taleplerinin değerlendirilmesi de bu kapsamda yer almaktadır.
 • Planlama ve İş programı Yönetimi
  Proje süresi boyunca tasarım, yapım, üretim, işletmeye alma süreçlerinin en başından itibaren planlanması, alt iş programlarının oluşturulması ve süreçler boyunca güncellenerek takip edilmesidir.
 • Test ve Devreye Alma İşlemleri
  Projenin tamamlanma aşamasında, planlanan ve tariflenen test ve devreye alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, koordinasyonu ve tüm sistemlerin sorunsuz ve çalışır bir şekilde İşveren’ teslim edilmesidir.